[Lưu ý] Nhận biết các triệu chứng, dấu hiệu yếu sinh lý ở nam giới