Bị yếu sinh lý nên ăn rau gì và không nên ăn rau gì để tốt cho bệnh