Vitamin B2 có nhiều trong thực phẩm nào? Thiếu vitamin B2 cứ bổ sung 8 nhóm thực phẩm này