Uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày có tốt không? Ai không nên uống trà hoa đậu biếc?