Hỏng “súng ống” chỉ vì bị tinh trùng loãng và có màu vàng nhạt