Cách làm se khít vùng kín bằng lá trầu không. Nên hay không?