Zhair có tốt không? Zhair có tác dụng nuôi dưỡng tóc không?