Uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau bao lâu thì có kinh?