Uống thuốc hạ huyết áp bao lâu thì hạ – Đâu là cách uống an toàn