Sản phẩm Zhair có giá bao nhiêu, công dụng liệu có tuyệt vời như quảng cáo?