Số ca mắc rối loạn cương dương ở người trẻ tuổi có dấu hiệu gia tăng đột biến