Mỗi tháng đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần có sao không? Câu hỏi muôn thuở và câu trả lời từ chuyên gia