Cam thảo nam có tác dụng gì? Vị thuốc chữa bệnh khuyên dùng