Cách sử dụng Zlove hiệu quả, tuyệt đối không dùng cho trường hợp sau