Zlove lừa đảo? Sự thật hay chiêu trò của đối thủ cạnh tranh