Thực hư về thông tin người tiêu dùng cho rằng Trắng bền AZ lừa đảo