Tay dính tinh trùng chạm vào vùng kín có thai không?