Nói tục trong lúc quan hệ có tăng khoái cảm cho bạn tình, chuyện ấy có sung hơn?