Nhà thuốc bán hàu biển OB, có nên mua ở đây không hay mua ở đâu?