Có nên dùng Zman để hỗ trợ điều trị chức năng sinh lý nam giới không?