Người bị bệnh máu nhiễm mỡ cần kiêng gì để nhanh khỏi bệnh?